Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Ulazni račun

Da li imamo pravo da odbijamo PDV i zašto je bolje imati šifarnik? U videu biće reči i o dugoročnoj imovini preduzeća, kao i o važnosti postojanja baze kupaca i dobavljača, tj. identifikacija partnera uz pomoć identifikacionog lista. Videćete i šta se dešava kada označite da Vaš partner nije u sistemu PDV-a. Pokrivaju se i pojmovi amortizacija ili deprecijacija, mateijalna ili nematerijalna ulaganja. Zašto se u Srbiji najčešće koristi degresivni metod? I koji su to problemni vremenske linije novca?

0.0/5

Prosledi prijatelju

Ovo će te možda interesovati. Idi na link:
http://www.linkedu.tv/ulazni-racun