Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Zasnivanje radnog odnosa, ugovaranje i raskid

U sredu, 6. februara, od 17:30h, putem LIVE STREAMA moći ćete da pratite predavanje „Zasnivanje radnog odnosa, ugovaranje i raskid”.

0Pogledajte predavanje Dejana Sarića i saznajte više o načinima ugovaranja i pregovaranja prilikom zaključivanja Ugovora o radu, kao i o prestanku radnog odnosa. 

Dejan Sarić se od aprila 2014. godine nalazi na poziciji Koordinator za pravne poslove u NLB banci a. d. Beograd. Pre nego što se pridružio timu NLB banke a. d. Beograd, radio je u advokatskoj kancelariji „Živković & Samardžić” u Beogradu, gde se bavio privrednim pravom, a nakon toga u nekoliko banaka i lizing kući bavio se osnivačkim stranim kapitalom na poslovima pravne podrške svim poslovnim procesima (ProCredit Bank a. d. Beograd, Expobank a. d. Beograd, Direktna banka a. d. Beograd i Intesa Leasing d. o. o. Beograd). Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 2000. godine na smeru Privredno pravo, a pravosudni ispit položio je 2004. godine u Beogradu.

Napomena: Live stream će biti dostupan 6. februara od 17:25h na naslovnoj strani.

 

Arhiva događaja