Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Racio brojevi

U ponedeljak, 21. maja, od 17:30h, putem LIVE STREAMA možete pratiti predavanje „Racio brojevi”

0Upoznajte se sa osnovnim pojmovima profitabilnosti, povrata na vlasnički kapital (ROE), povrata ulaganja (ROI) i likvidnosti. 

Predavanje će održati dr Zoran Grubišić, profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije. Osnovne, magistarske i doktorske studije iz oblasti ekonomije i finansija završio je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Poseduje zvanje međunarodnog eksperta za vrednovanje investicionih projekata i zvanje ovlašćenog procenjivača vrednosti kapitala. Ima nekoliko objavljenih udžbenika i monografija i više od dvadeset radova objavljenih u naučnim časopisima od međunarodnog značaja. Učestvovao je na više domaćih i međunarodnih konferencija, kao i u izradi mnogobrojnih naučnih i komercijalnih projekata finansiranih od međunarodnih institucija.

Napomena: Live stream će biti dostupan 21. maja od 17:25h na naslovnoj strani. 

Arhiva događaja