Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Osnove ekonomije

U četvrtak, 14. decembra, od 17:30h putem LIVE STREAMA možete pratiti predavanje „Osnove ekonomije”

0Uz pomoć praktičnih primera, naučite više o ekonomskim principima i zakonima na još jednom izuzetno korisnom predavanju dr Zorana Grubišića. 

Dr Zoran Grubišić, profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji, Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije. Osnovne, magistarske i doktorske studije iz oblasti ekonomije i finansija završio je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Poseduje zvanje međunarodnog eksperta za vrednovanje investicionih projekata i zvanje ovlašćenog procenjivača vrednosti kapitala. Ima nekoliko objavljenih udžbenika i monografija i više od dvadeset radova objavljenih u naučnim časopisima od međunarodnog značaja. Učestvovao je na više domaćih i međunarodnih konferencija, kao i u izradi mnogobrojnih naučnih i komercijalnih projekata finansiranih od međunarodnih institucija.

Napomena: Live stream će biti dostupan 14. decembra od 17:25h na naslovnoj strani.

Arhiva događaja