Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Međunarodno poslovno pravo

U utorak, 9. jula, od 17:30 putem LIVE STREAMA možete pratiti predavanje „Međunarodno poslovno pravo”.

0Ne propustite priliku da pogledate predavanje Miloša Kostića, predavača BusinessAcademy, i saznate više o skupu pravnih pravila kojima se regulišu međunarodni ekonomski odnosi.

Miloš Kostić je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Master studije iz međunarodne pravne oblasti završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2011. godine. Trenutno je na doktorskim studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu iz oblasti privatnog prava.

Pravosudni ispit položio je u Beogradu 2016. godine, a advokatski ispit položio je pred Advokatskom komorom Beograda 2018. godine. Licencirani je medijator Rešenjem Ministarstva pravde br. 740-09-636/2016-22 donetog 10. 2. 2017. godine, sa sertifikatom o završenoj usko specijalizovanoj obuci medijatora iz oblasti sprečavanja zlostavljanja na radu – mobinga.

Veliku pažnju poklanja izučavanju teorije privatnog prava i poseduje veliko iskustvo stečeno u oblasti privrednog prava, imajući u vidu obavljeni pripravnički staž u Erste Bank AD Novi Sad, te zaposlenju u Societe Generale Banka Srbija AD Beograd. Tečno govori engleski jezik, služi se nemačkim i francuskim jezikom.

Napomena: Live stream će biti dostupan 9. jula od 17:25h na naslovnoj strani. 

Arhiva događaja