Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Copyrights

U četvrtak, 10. januara, od 17:30h putem LIVE STREAMA moći ćete da pratite predavanje „Copyrights”.

0Ne propustite predavanje Srđana Gliga i saznajte kako da zaštitite svoja autorska dela u domaćem i međunarodnom okruženju.

Srđan Gligo je diplomirani pravnik koji je pomenuto zvanje stekao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Trenutno je angažovan kao advokat i jedan je od partnera u advokatskoj kancelariji „Vuković i partneri”.

Tokom karijere Srđan je stekao višegodišnje, bogato iskustvo u zastupanju klijenata u svim oblastima građanskog prava, a uže specijalnosti su mu korporativno pravo i pravo intelektualne svojine.

Takođe, bavi se i savetovanjem klijenata prilikom izrade poslovne strategije u vezi sa statusnim promenama, osnivanjem privrednih društava, udruženja i fondacija, usklađivanjem opštih akata sa zakonom i sastavljanjem ugovora u privredi.

U oblasti prava intelektualne svojine zastupa i savetuje domaće organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava (Prava interpretatora, OFPS i SOKOJ), kao i brojna druga pravna i fizička lica. Uz to, poseduje i značajno iskustvo i praksu u postupcima pred Komisijom za zaštitu konkurencije.

Napomena: Live stream će biti dostupan 10. januara od 17:25h na naslovnoj strani. 

Arhiva događaja