Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Analiza trendova HOV

U ponedeljak, 19. juna, od 17:30h, putem LIVE STREAMA moći ćete da pratite predavanje „Analiza trendova HOV”.

0Upoznajte se sa osnovnim metodama, tehnikama i alatima koji se koriste za utvrđivanje trendova hartija od vrednosti na primarnom i sekundarnom tržištu. Ne propustite ovo korisno predavanje Zorana Grubišića.

 

Dr Zoran Grubišić je profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije. Osnovne, magistarske i doktorske studije iz oblasti ekonomije i finansija završio je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Poseduje zvanje međunarodnog eksperta za vrednovanje investicionih projekata i zvanje ovlašćenog procenjivača vrednosti kapitala. Ima nekoliko objavljenih udžbenika i monografija i više od dvadeset radova objavljenih u naučnim časopisima od međunarodnog značaja. Učestvovao je na više domaćih i međunarodnih konferencija, kao i u izradi mnogobrojnih naučnih i komercijalnih projekata finansiranih od međunarodnih institucija.

Napomena: Live stream će biti dostupan 19. juna od 17:25h na naslovnoj strani. 

Arhiva događaja