Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Administrative Process Automation

U utorak, 11. juna, od 17:30h putem LIVE STREAMA možete pratiti predavanje „Administrative Process Automation”.

0Pogledjte predavanje Denisa Ahmečkovića, predavača ITAcademy, i saznajte više o procesu automatizacije poslovnog okruženja i kako možete da neke od procesa u svojoj kompaniji automatizujete i sebi smanjite vreme potrebno za njihovo odrađivanje. 

Denis Ahmečković je IT Manager i Incident Manager najjače svetske kompanije za istraživanje tržišta – Nielsen Company, odgovoran za upravljanje i primenu projekata po nalogu top menadžmenta kompanije, kao i Microsoftov sertifikovani sistem inženjer i Microsoftov sertifikovani trener, sa odličnim poznavanjem dizajna, primene i administracije serverskih i klijentskih tehnologija zasnovanih na MS Windows operativnim sistemima svih generacija u mrežnim okruženjima; specijalista u automatizaciji instalacije, konfigurisanja i rešavanja problema u MS Windows operativnim sistemima. Primenjuje u radu i konfiguriše MS Exchange Server, Back Office familije i Microsoft.NET familije. Aktivno se bavi primenom sigurnosnih tehnologija i zaštitom mreža operativnih sistema. Dugogodišnji je predavač na ITAcademy.

Napomena: Live stream će biti dostupan 11. juna od 17:25h na naslovnoj strani. 

Arhiva događaja